Eğitim ve Dayanışma Hareketi

Aralık 2008 tarihli sayımızda eğitim çalışmalarımızın Erol Zavar ile Dayanışma Kampanyası’yla birleşerek bizi bir Eğitim ve Dayanışma Hareketi yaratılması...

Kitap Tanıtımları

Liberalizm/ Muhafazakarlık Kıskacında Kadın “Kadın Sorunu” denilen şeyin aslında/ esasında, bir erkek sorununa, ataerkilliğin sınıflı-sömürücü iş bölümüne mündemiç olduğunu...

Kadın(lık) ve İsyan

      TEMEL DEMİRER        “İnsanlığın olağanüstü       yaratıcısı kadındır…”        Stendhal’ın, “Bir kadın olarak doğan her dahi insanlık için bir kayıptır,” diye betimlediği...

Halepçe ve Newroz Ateşi

Canan Duru 2008 Yılı Newroz kutlamalarının bilançosunu hatırlarsınız değil mi? Geçen sene; Newroz kutlamalarının ilk ölüm haberi Suriye’nin Qamışlo...

Fransa’da Genel Grev

Fransa’da batık bankaları kurtarma planını açıklayan Sarkozy hükümetinin sosyal ve reform paketini protesto eden işçi ve emekçiler ile öğrenci...

8 Mart Röportajları

8 Mart dolayısıyla İstanbul Sarıyer’de bir gecekondu mahallesinde üç kadınla görüştük. Bölgede daha önce konser çalışması yapmış, bunu dergimizde...