Kitap Tanıtımları

Liberalizm/ Muhafazakarlık Kıskacında Kadın “Kadın Sorunu” denilen şeyin aslında/ esasında, bir erkek sorununa, ataerkilliğin sınıflı-sömürücü iş bölümüne mündemiç olduğunu...