Latest News

Grup Çalışmalarından Bilgiler

Eğitim çalışmalarımızı derleyip toparlama yönünde önümüzdeki dönemde yapılacak bir toplantı öncesi gruplara aşağıdaki soruları yönelttik. Aldığımız yanıtların bazılarını yayınlıyoruz:...

ATV-Sabah’ta Grev Kazanacak

Turkuvaz Medya Grubunda sendikal hakların kazanılması için yaptıkları görüşmelerden sonuç alınmaması üzerine greve çıkan ATV-Sabah basın emekçilerinin grevi devam...

1 MAYIS 2009’DA TAKSİM’E!

SİBEL ÖZBUDUN-TEMEL DEMİRER “Cesaretini kaybeden herşeyini kaybetmiştir.“ 2008’in 1 Mayıs’ına doğru; “… ‘Ayaktakımı’ Gemileri Yaktı” ve “Ne Olursa Olsun...

ESP’YE OPERASYON

ODAK/ESKİŞEHİR Son dönemdeki krizle de görüldü ki; insanların insanca yaşaması için tek çıkar yol sosyalizmden geçmekte. Devlet, toplumsal muhalefetin...

Eğitim ve Dayanışma Hareketi

Aralık 2008 tarihli sayımızda eğitim çalışmalarımızın Erol Zavar ile Dayanışma Kampanyası’yla birleşerek bizi bir Eğitim ve Dayanışma Hareketi yaratılması...

Kitap Tanıtımları

Liberalizm/ Muhafazakarlık Kıskacında Kadın “Kadın Sorunu” denilen şeyin aslında/ esasında, bir erkek sorununa, ataerkilliğin sınıflı-sömürücü iş bölümüne mündemiç olduğunu...

Kadın(lık) ve İsyan

      TEMEL DEMİRER        “İnsanlığın olağanüstü       yaratıcısı kadındır…”        Stendhal’ın, “Bir kadın olarak doğan her dahi insanlık için bir kayıptır,” diye betimlediği...